zielona kreska wykresu na kartce

Tłumaczenia techniczne - j. niemiecki Tłumacz techniczny - Artur Gregorczyk
Tłumaczenia niemiecko-polskiei polsko-niemieckie.
Niemiecki - tłumaczenia biznesowe

To tylko wybór tłumaczeń od roku 2006, który w miarę wolnego czasu będzie uzupełniany o wcześniejsze tłumaczenia.

Korespondencja handlowa, oferty itp.

Oprócz tłumaczeń zleconych zajmowałem się korespondencją w języku niemieckim jako pracownik etatowy handlu zagranicznego (branża tekstylna), marketingu zagranicznego (branża drzewna) i logistyki (branża elektrotechniczna). Poniżej nie ująłem również obsługi językowej firm, którą umieściłem w tłumaczeniach technicznych)
Materiały informacyjne i reklamowe agencji pośrednictwa pracy.

Oferta usług introligatorskich.

Tłumaczenie korespondencji pomiędzy marinami.

Oferty usług hotelowych (wyposażenie hoteli).

Opis polityki jakości w firmie w ramach prezentacji firmy.

Oferta sprzedaży zakładu produkcyjnego.

Korespondencja handlowa w sprawie zakupu motorówki (szczegóły techniczne).

Korespondencja z hurtowniami tkanin w Niemczech.

Zaświadczenie o ubezpieczeniu firmy od odpowiedzialności cywilnej.

Gwarancja materiałowa membrany dachowe.

Tłumaczenie wypowiedzenia umowy o pracę.

Korespondencja handlowa dotycząca nawiązania współpracy z producentem narzędzi.

Stała obsługa korespondencji handlowej prowadzonej przez zakład ogrodniczy.

Niemiecki - tłumaczenia prawnicze i ubezpieczeniowe w działalności przedsiębiorstw.

Dokumenty przetargowe {"Informatyka"}

Wyjaśnienie stanu własnościowego spółki.

Dokumenty ubezpieczeniowe szkoły bezpiecznej jazdy.

Protokół zgromadzenia wspólników.

Umowa marketingowa.

Umowa partnerska {"Automatyka"}.

Tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży mocznika {"Chemia"}.

Umowa o pracę.

Wezwanie do zwrotu zaliczki.

Fragment umowy kredytu bankowego.

Tłumaczenie wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, postanowienia urzędu skarbowego oraz dalszej korespondencji pomiędzy klientem a urzędem skarbowym.

Tłumaczenie pisma prokuratury niemieckiej do biura obrotu prawnego z zagranicą polskiej prokuratury krajowej.

Wezwanie do zgłaszania wierzytelności.

Uchylenie decyzji w sprawie renty.

Wewnętrzne dokumenty biznesowe

Biznesplan producenta farb i lakierów.

Instrukcja zarządzania jakością.

Opisy stanowisk dyr. techniczny, dyr. ds. technologii i rozwoju.

Reklama, zasady komunikacji wizualnej firmy, materiały reklamowe, symbolika firmowa.

Sprawozdanie z działalności za rok .. spółki z branży IT.

Wytyczna w sprawie zarządzania powierzchniami biurowymi .

Instrukcje BHP - urządzenia dźwigowe i podnośniki.

Instrukcje BHP - Zastosowanie gaśnic.

Instrukcje BHP - patrz również: {"Chemia"}.

Inne tłumaczenia biznesowe

Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Świadectwo, jakości_ warunki gwarancyjne.

Pismo nt. dokumentacji podatkowej.

Tłumaczenie artykułu prasowego na temat sklepów dyskontowych.

Tłumaczenie CV przedstawiciela handlowego.

Tłumaczenie CV magazyniera, sprzedawcy.

Tipps zum Handytarif der Anbieter

zolta gwiazdka z napisem 25 zł /stronę
Wykonane
TŁUMACZENIA
- JĘZYK NIEMIECKI -

NIEMIECKI - TŁUMACZENIA TECHNICZNE

NIEMIECKI - TŁUMACZENIA BIZNESOWE

Nowe
TŁUMACZENIA
- J.NIEMIECKI -

Termin tłumaczenia

animacja_piszace palce
Najbliższy wolny termin rozpoczęcia nowego, krótkiego tłumaczenia pisemnego 25.08.2012

Ceny tłumaczeń

Z wielu powodów nie jest możliwe podanie jakiejś jednolitej ceny za wykonanie dobrego tłumaczenia, ale podam tu dwa:

- Tumaczenia mogą być merytorycznie i bardzo łatwe, i bardzo trudne.
- Dokumenty są w różnym stopniu nasycone grafiką, którą przy solidnych tłumaczeniach czasem trzeba obrobić np. usunąć z grafiki niemiecki tekst i wstawić polski.

Tłumaczenia pisemne (z niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki)
:od 29zł*/str. (1600 znaków) Cena ta dotyczy łatwych, ogólnych tłumaczeń bez obróbki grafiki. Cena pozostałych tłumaczeń do uzgodnienia.

Tłumaczenia ustne: od 40zł*/godzinę.

Wyjazd zagraniczny:
od 300 zł*/dobę.

*ceny netto

Promocje

Tłumaczę perfekcyjnie w umiarkowanych cenach. Jeżeli jednak interesuje Państwa wyjątkowo korzystna cena, to w każdym miesiącu zapłacą Państwo tylko 29 zł (netto) za przetłumaczenie strony (1600 znaków ze spacjami) z języka niemieckiego lub na j. niemiecki w dziedzinie oznaczonej gwiazdką.


Niemiecki certyfikat

Niemiecki certyfikat "ZMP" Instytutu Goethego z dn. 25.06.1993 z 3 ocenami bardzo dobrymi.

Kontakt

Artur Gregorczyk
ul. Kozia 3
43-300 Bielsko-Biała
kom. 513 500 862


e-mail: a.gregorczyk@op.pl

przejdź do wysłania maila
przejdź do początku dokumentu_strony startowej

Autorstwo strony: Artur Gregorczyk