zielona kreska wykresu na kartce

Tłumaczenia techniczne - niemiecki Tłumacz techniczny - Artur Gregorczyk
Tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki iz języka niemieckiego na polski.


Witam wszystkich na mojej stronie jako tłumacz techniczny języka niemieckiego. na zdjęciu maszyna - tłumaczenia dotyczące maszyn i urządzeń na zdjęciu konstrukcja stalowa - tłumaczenia budowlane na zdjęciu płyta CD - tłumaczenia informatyczne
© Paul Georg Meister / PIXELIO © Rainer Sturm / PIXELIO
Tłumaczenia dotyczące
maszyn i urządzeń
Tłumaczenia budowlane Tłumaczenia informatyczneNiemiecki - profesjonalne tłumaczenia techniczne (uwagi)


Od wielu lat wykonuję profesjonalne tłumaczenia techniczne z języka niemieckiego i na język niemiecki... czytaj dalej ...


Elementy warsztatu tłumacza (coś więcej niż sam tekst)


Od tłumacza wymaga się dzisiaj czegoś więcej ... czytaj dalej ...


Oferta tłumaczeń:


Najchętniej wykonuję trudne tłumaczenia techniczne i biznesowe na warunkach (patrz: "Ceny") uzgadnianych po otrzymaniu tłumaczonego dokumentu lub próbek tekstu mailem, ale nieco taniej tłumaczę również teksty ogólne. W menu po lewej stronie mogą Państwo sprawdzić moje doświadczenie w danej dziedzinie.Uwagi nt. profesjonalnych tłumaczeń technicznych

być może przydatne, zanim zlecą Państwo tłumaczenie

Od wielu lat zajmuję się profesjonalnymi tłumaczeniami technicznymi z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Na ów profesjonalizm składają się m.in.:
-znajomość języka niemieckiego
-mocne dążenie do uzyskania merytorycznej poprawności przekładu, co w praktyce tłumaczeń niestety rzadko się zdarza
-wyobraźnia
-inteligencja
-wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach technicznych
-zainteresowanie techniką i fizyką
-bezpośredni kontakt z klientem
-w przypadku tłumaczeń informatycznych znajomość technologii informatycznych, wykraczająca poza rolę użytkownika, czego przykładem jest ta, napisana przeze mnie stronka.

Tłumacząc od dawna prawie wyłącznie różnego rodzaju dokumentację techniczną, instrukcje obsługi, "nasycone" techniką strony internetowe, dokumenty przetargowe, czy korespondencję handlową, robiąc to świadomie i z zainteresowaniem, poznałem szereg dziedzin techniki, w tym szczegóły różnego rodzaju technologii, maszyn, urządzeń, pojazdów, aparatów, materiałów, procesów itp. Z jednej strony doświadczenia te można wykorzystać w nowych tłumaczeniach, wszędzie tam gdzie występują elementy wspólne (zbliżone konstrukcje, parametry, metody, materiały, części, czy nawet całe układy i podzespoły, nierzadko identyczne czynności, itp.), z drugiej strony tworzą się pewne intuicje i metody dochodzenia do prawdy w tłumaczeniu technicznym.

Specjalista piszący tekst techniczny używa języka, który rozumie. To oczywiste, ale to oznacza też, że używa określeń środowiska, w którym przebywa na co dzień, określeń danej branży lub danej branży w danym regionie - przy czym, jeżeli językiem źródłowym jest niemiecki, tłumacz ma bardziej utrudnione zadanie z względu na regionalne zróżnicowanie języka niemieckiego - czy nawet jeszcze bardziej wąsko, używa określeń tak a nie inaczej rozumianych tylko w swojej firmie. W konsekwencji słowo ogólnie wieloznaczne jest dla autora tekstu jednoznaczne, przez co tłumacz techniczny, który nie jest i nie może być specjalistą w każdej dziedzinie i nie może znać każdej maszyny i każdego procesu staje przed problemem odkrycia właściwego znaczenia z ogólnie wielu możliwych. Osiąga się to dziesiątkami metod, jednak często po wyczerpaniu się metod rozsądnych czasowo, gdy przykładowo w przypadku wieloznaczności tłumaczonego terminu, odpowiadającego jakiejś bliżej nieznanej ani z wyglądu, ani z funkcji części (bo siłą rzeczy tłumacz nie otrzymuje wszystkich możliwych rysunków, bo część nie jest opisana na rysunku, bo rysunek nie odpowiada w 100% naszemu modelowi urządzenia, bo część jest niewidoczna na zdjęciu, itp.) pojawia się konieczność kontaktu z klientem. Nierzadko nawet chwila rozmowy (czasem wystarczy jedno zdanie) z osobą, która rzeczywiście zna urządzenie, wyjaśnia wszystko. Takie sytuacje są częste w praktyce i z tego powodu nie można mówić o w pełni profesjonalnych tłumaczeniach technicznych, jeżeli tłumacz nie ma bezpośredniego kontaktu ze zleceniodawcą tłumaczenia.

Całej wiedzy, którą zdobywa się w trakcie wykonywania danego tłumaczenia, wszystkich przypuszczeń, intuicji i wniosków, które potrzebne są przy wyjaśnianiu wątpliwości nie da się przekazać żadnemu pośrednikowi, dlatego z natury rzeczy bardziej profesjonalne są tłumaczenia bezpośrednie.Kilka słów nt. warsztatu tłumacza

Od tłumacza wymaga się dzisiaj czegoś więcej niż tylko dostarczenia samego tekstu w języku docelowym. Często najbardziej ekonomiczne i wygodne dla klienta jest otrzymanie od tłumacza tekstu w przesłanym mu formacie i w takiej postaci, w której poszczególne fragmenty tłumaczenia znajdą się dokładnie w tych miejscach, w których występują odpowiednie fragmenty tekstu źródłowego. Wynika z tego wniosek, że dobry tłumacz musi biegle obsługiwać narzędzia do edycji, czy obróbki najczęściej spotykanych formatów plików.

Pliki pakietu Microsoft Office
Jeśli chodzi o najpopularniejsze w naszej praktyce biznesowej pliki pakietu Microsoft Office, to napiszę jedynie, że pisałem i do tej pory pisuję programy w VBA dla Word'a Excel'a, co w oczywisty sposób czyni mnie mocno zaawansowanym użytkownikiem tych aplikacji.

Pliki w formacie PDF i praca z programem Infix Pro
Od pewnego czasu dostarczam zgodne z oryginalnymi dokumentami tłumaczenia plików PDF. Posługuję się tu zaawansowanym narzędziem Infix Pro, które bezbłędnie czyta pliki formatu PDF, utworzone różnymi edytorami PDF i gwarantuje dostęp do tekstu oraz wygodną jego edycję - podobnie jak w zwykłym edytorze tekstu. Nieocenione w pracy tłumacza są rozbudowane funkcje wyszukiwania i zastępowania tekstu, w tym możliwość zastąpienia rodzaju i formatu czcionki w całym dokumencie, dzięki czemu łatwo rozwiązuje się częsty w tłumaczeniach problem, polegający na tym, że tekst w języku polskim staje się dłuższy od odpowiedniego tekstu w języku niemieckim. Skraca to czas edycji pól tekstowych a tym samym czas całego tłumaczenia, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitego wyglądu dokumentu.
Polecam program Infix i równocześnie moje tłumaczenia plików PDF, wykonywane z użyciem tego narzędzia.Tipps zum Handytarif der Anbieter Katalog Stron WWW Katalog stron Katalog Stron WWW - www.webtree.pl KATALOG STRON Katalog stron

zolta gwiazdka z napisem 27 zł /stronę
Wykonane
TŁUMACZENIA
- JĘZYK NIEMIECKI -

NIEMIECKI - TŁUMACZENIA TECHNICZNE

NIEMIECKI - TŁUMACZENIA BIZNESOWE

Nowe
TŁUMACZENIA
- J.NIEMIECKI -

Termin tłumaczenia

animacja_piszace palce
Najbliższy wolny termin rozpoczęcia nowego, krótkiego tłumaczenia pisemnego 25.08.2012

Ceny tłumaczeń

Z wielu powodów nie jest możliwe podanie jakiejś jednej ceny za wykonanie dobrego tłumaczenia, ale podam tu tylko dwa:

- Tłumaczenia mogą być merytorycznie i bardzo łatwe, i bardzo trudne.
- Dokumenty są w różnym stopniu nasycone grafiką, którą przy solidnych tłumaczeniach czasem trzeba obrobić np. usunąć z grafiki tekst niemiecki i wstawić polski.

Tłumaczenia pisemne (z niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki)
:od 29zł*/str. (1600 znaków) Cena ta dotyczy łatwych, ogólnych tłumaczeń bez obróbki grafiki. Cena pozostałych tłumaczeń do uzgodnienia.

Tłumaczenie ustne: od 40zł*/godzinę.

Wyjazd zagraniczny:
od 300 zł*/dobę.

*ceny netto

Promocje

Tłumaczę perfekcyjnie w umiarkowanych cenach. Jeżeli jednak interesuje Państwa wyjątkowo korzystna cena, to w każdym miesiącu zapłacą Państwo tylko 29 zł (netto) za przetłumaczenie strony (1600 znaków ze spacjami) z języka niemieckiego lub na j. niemiecki w dziedzinie oznaczonej gwiazdką.


Niemiecki certyfikat

Niemiecki certyfikat "ZMP" Instytutu Goethego z dn. 25.06.1993 z 3 ocenami bardzo dobrymi.

Kontakt

Artur Gregorczyk
ul. Kozia 3
43-300 Bielsko-Biała
kom. 513 500 862


e-mail: a.gregorczyk@op.pl

przejdź do wysłania maila
przejdź do początku dokumentu_strony startowej

Autor strony: Artur Gregorczyk